ESG je float nebo ornamentní sklo, které je odolné vůči teplotním změnám, vůči úderům a má také větší pevnost v ohybu. Z tohoto důvodu může být používáno i jako konstrukční prvek. Při jeho rozbití se celá tabule roztříští na krychličky, které z větší části nemají ostré okraje a nejsou navzájem spojeny. Díky této vlastnosti se ve značné míře předchází různým zraněním.

Použití

 Pokyny k opracování a objednávání

Po předchozím zušlechtění bezpečnostního skla tvrzením (kalením) již není možné toto sklo řezat, vrtat ani obrábět. Proto každá objednávka musí obsahovat nezbytné údaje pro opracování. Sklo nesmí mít ostré hrany a výstupy.